Stichting Sportief op Maat
 
Met vertrouwen en plezier naar resultaat!

Wat bieden wij?

Maatjesproject

Kinderen  met een beperking hebben behoefte aan een duidelijke instructie bij een rustig leertempo. Hierin staan plezier en vertrouwen centraal. Wij willen dit nastreven door maximaal 1 begeleider op 5 kinderen les te geven in het zwembad. De deelnemer krijgt een maatje (student MBO Sport en Bewegen) voor de zwemlessen. Hierbij worden ze aangestuurd door een bewegingsagoog en vakleerkracht bewegingsonderwijs. Wij eisen van onze assistenten dat ze gediplomeerd zijn voor het geven van zwemlessen (keuzevak zwemmen) en begeleiding met een specifieke doelgroep (keuzevak aangepast sporten).

 

Tijdsduur

Wij bieden de kinderen een zwemles van 45 minuten aan. Wij kiezen voor 45 minuten  om zo te kunnen werken met het directe instructiemodel (DIM-methode). De kracht van dit model is dat het kind centraal staat om zo met de juiste instructie en positieve feedback aan te sluiten bij het leertempo van de kinderen.

Naast het werken met de DIM-methode vinden wij spelenderwijs leren ook belangrijk. De les bestaat uit 5 minuten inzwemmen (spelvorm of overgangsmoment), daarna 35 minuten gericht werken aan de hand van de DIM-methode en we sluiten af met 5 minuten vrij zwemmen/spelen. Tijdens dit vrij zwemmen/spelen brengen de kinderen de geleerde oefenstof in praktijk.